Velkommen – Nyheder og “Det sker” i Balslev kirke

GUDSTJENESTE MED HØREHENSYN i Balslev kirke

Søndag d. 4. september 2022 kl. 10:15.

Efterfølgende frokost og foredrag i forsamlingshuset ved Søren Skov Johansen, Landsdelspræst for Hørehæmmede og sognepræst Jens Rothmann.

Gudstjenesten er for ALLE, både normalthørende og mennesker, der hører dårligt.

Mange mennesker med høreapparat har god hjælp af teleslyngen i kirken. Men for nogle få hørehæmmede personer gælder, at de er nødt til at kunne LÆSE, hvad der siges, for at kunne følge med.

Derfor bliver hele gudstjenesten tekstet den dag. Indholdet er fuldstændig som den gudstjeneste, vi er fortrolige med. Der er kun den forskel, at ALT, hvad der siges og synges skrives på en skærm, synligt placeret i kirken. Der skrives desuden, hvornår menigheden skal rejse sig og sætte sig.

Efter gudstjenesten indbydes alle til frokost i Balslev forsamlingshus lige over for kirken (koster 35 kroner og ligger på Granlyvej 1, 5592 Ejby). Der vil være teleslynge, og man vil også her kunne læse på en skærm, hvad der bliver sagt. Under frokosten fortæller Søren Skov Johansen lidt om Folkekirkens Arbejde for Hørhæmmede.

Tilmelding (SENEST FREDAG 2. SEPTEMBER KL 12:00 ) til frokost og gratis transport inden for provstiet på tlf. 64 46 11 20 eller SMS 29 66 06 50 eller fax: 69 80 41 00 eller jcr@km.dk. Vi glæder os til at se jer!

Søren Skov Johansen og Jens Rothmann


Kirkebladet  for Blaslev og Ejby er kommet, kan læses her: Kirkeblad August_22