Velkommen – Nyheder og “Det sker” i Balslev kirke

Kirkebladet for december kommer snart i din postkasse, men kan allerede nu læses her: Kirkeblad december 22
Juleaftengudstjenesterne afholdes i Ejby 13.00 og 15.45,

– i Balslev 14.30